lek.med. Maciej Włodarczyk

Kardiolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w 1985 roku pracując równolegle w Poradni Zakładowej FSM (1985 – 1991), na Oddziale Wewnętrznym który później został przekształcony w Oddział Kardiologii Szpitala nr 1 (1985 - 2007) oraz dyżurował w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym (1986 - 1988). Pełniąc w tym okresie liczne powierzone mu funkcje (m.in. kierownika poradni, młodszego asystenta, asystenta, st. asystenta, konsultanta w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii na oddziałach zabiegowych ówczesnego Szpitala Wojewódzkiego) zajmował się szerokim wachlarzem przypadków (od leczenia ambulatoryjnego w poradni internistycznej i kardiologicznej do krytycznie chorych na OIOK). Posiada następujące specjalizacje:

- I st. w zakresie chorób wewnętrznych uzyskaną w 1988 roku pod kierunkiem dr n.med. Włodzimierza Machowskiego (Oddział Wewnętrzny Szpitala nr 1 w Bielsku-Białej)

- II st. w zakresie chorób wewnętrznych uzyskaną w 1994 roku pod kierunkiem dr n. med. Janusza Kastelika (Oddział Kardiologii Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej)

- II st. w zakresie kardiologii uzyskaną w 2004 roku pod kierunkiem dr n.med. Krystiana Wita (I Klinika Kardiologii GCM w Katowicach Ochojcu).

Co roku systematycznie uczestnicy w licznych kursach, szkoleniach i kongresach (krajowych i międzynarodowych) podnoszących kwalifikacje zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem ECHO, elektrokardiologii nieinwazyjnej, zaburzeń rytmu serca oraz kardiologii sportowej.

Od 2007 roku pracuje poza szpitalem prowadząc poradnię kardiologiczną, pracownię ECHO, pracownię holterowską oraz pracownię prób wysiłkowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Miłośnik swojej pracy, lubi pomagać ludziom i stawiać sobie wyzwania. Pacjenci są dla niego niezwykle ważni i stara się do każdego podejść indywidualne.

W wolnych chwilach zajmuje się sportem, turystyką oraz trekkingiem górskim.