Lekarz kardiolog diagnozuje oraz leczy a także udziela porad w poniższym zakresie:

 • podstawowa diagnostyka oraz leczenie z zakresu schorzeń kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym (w tym nadciśnienie tętnicze, wady serca, kardiomiopatie, choroby mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu i przewodnictwa, choroby osierdzia, problemy kardiologiczne pacjentów z cukrzycą oraz wiele innych schorzeń kardiologicznych

 • badania ECHO serca

 • ocena badań kardiologicznych (w tym badanie Holter'a oraz próby wysiłkowe i badania obrazowe)  

 • skierowanie do leczeń szpitalnych w oddziałach kardiologicznych i kardiochirurgicznych

 • konsultacje z czasie przedszpitalnym oraz po pobycie w szpitalu

 • konsultacje chorych skierowanych przez innych specjalistów 

 • kontynuacja leczeń poszpitalnych

 • prewencja schorzeń kardiologicznych oraz ich powikłań a także edukacja zdrowotna

 • konsultacja z zakresu kardiologii sportowej

 • konsultacja kobiet będących w ciąży

 • kwalifikacje kardiologiczne do zabiegów chirurgicznych niekardiologicznych - takie jak  operacje brzuszne oraz operacje ortopedyczne i ginekologiczne i inne.

Poradnia kardiologiczna Centrum Medycznego Gwinner świadczy usługi porad kardiologicznych dla mieszkańców miasta Bielsko-Biała jak również dla pacjentów z miast sąsiadujących takich jak Żywiec, Ustroń, Wisła i Cieszyn.