Poradnie ogólne Centrum Medycznego Gwinner (Bielsko-Biała, Ustroń, Wisła, Cieszyn, Żywiec) otaczają spacjenta opieką w sposób całościowy - uwzględnia stan zdrowia całego organizmu chorego. Jeżli osoba odwiedzająca przychodnię ogólną skarży się na dolegliwości sugerujące możliwość wystąpienia choroby (na przykład wystąpienie podwyższonej temperatury ciała, bóle w danej części ciała, osłabienie czy na przykład problemy ze stawami) - wówczas lekarz ogólny na podstawie wstępnego wywiadu podejmuje decyzje na jakie dalsze badania należy wysłać danego pacjenta oraz do jakiego specjalisty go skierować. Dzięki szybkiej, wczesnej i trafnej diagnozie możliwe jest skuteczne leczenie i wyleczenie pacjenta.

Lekarz ogólny prowadzi cały proces leczenia chorego - począwszy od działań profilaktycznych, poprzez trafną diagnostykę po skuteczne leczenie a także późniejszą rehabilitację i kontrolę stanu zdrowia pacjenta. Poza kompleksową opieką medyczną, lekarz ogólny upowazniony jest do wystawiania recept, kierowania osoby chorej na inne konsultacje czy leczenie u innych specjalistów, kierowć chorego do szpitala oraz na badania i rehabilitacje. Lekarz poradni ogólnej orzeka również o wystąpieniu czasowej niezdolności do pracy a także wydawać zaświadczenia lekarskie i inne.