Poradnia medycyny pracy przeprowadza badania wstępne oraz okresowe i kontrolne, a także:

 • współdziała z pracodawcą celem rozpoznania oraz oceny czynników pojawiajacych się w danym środowisku pracy a także medoty wykonywania prac, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie pracownika.
 • współpraca z zakładami pracy celem rozpoznawania oraz oceny ryzyka zawodowego występującego w środowisku pracy a także informowanie o możliwości występowania ujemnych  skutków zdrowotnych dla zatrudnionych na danym stanowisku pracy pracownika.
 • udzielanie porad z zakresu organizacji oraz ergonomii i fizjologii pracy.
 • konsultacje i orzecznictwo z zakresu patologii zawodowej
 • czynne poradnictwo w stosunku do chorych na choroby zawodowe i inne schorzenia wynikające z wykonywania określanego typu pracy zawodowej
 • systematyczne monitorowanie stanu zdrowia pracowników
 • badania umożliwiające wczesną diagnostykę chorób zawodowych oraz pozostałych schorzeń wynikających z wykonywania określanego rodzaju pracy 
 • inicjowanie oraz realizacja promocji zdrowia, wdrażanie programów profilaktycznych prozdrowotnych, które wynikają z oceny stanu zdrowia pracowników
 • inicjowanie szerokiego zakresu działań pracodawcy na rzecz ochrony zdrowia osób pracujących w danym zakładzie pracy oraz udzielania pomocy w realizacji podejmowanych działań
 • informowanie pracowników w jaki sposób można zmniejszych wystąpienie ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy
 • wdrażanie systemu profilaktyki zdrowotnej w przypadku pracowników, którzy ze względu na stanowisko i charakter wykonywanej pracy należą do grup szczególnego ryzyka zawodowego
 • wdrażanie różnego typu programów promocji zdrowia w zakładach pracy, przez pracowdawcę i dla pracowników
 • prowadzenie analizy stanu zdrowia pracowników,

Medycyna Pracy - poradnia medycyny pracy Centrum Medycznego Gwinner zaprasza do swojej placówki w Bielsku-Białej, w zakresie medycyny pracy obsługujemy również firmy i pracowników z miast sąsiadujących np. Zywiec, Cieszyn, Wisła i Ustroń.