Do obowiązków służbowych lekarza psychoatry zalicza się diagnozowanie oraz leczenie różnego typu zaburzeń psychicznych takich jak wszelkiego rodzaju zaburzenia nastroju (w tym depresje), stany lękowe czy poznawczych, zaburzenia snu, zaburzenia w odżywianiu czy psychozy. Podczas konsultacji psychiatrycznej oceniany jest stab zdrowia psychicznego pacjenta, postawiane jest wstępne rozpoznanie oraz w przypadku zaistnienia potrzeby - określa się i ustala możliwe sposoby oraz zasady  przyszłęgo leczenia pacjenta. W trakcie pierwszej wizyty psychiatrycznej - lekarz psychiatra prowadzi z pacjentem wywiad rozpoznawczy celem zdobycia możliwie jak największej liczby informacji, które wykorzystywane są do konstruowania planu leczenia psychiatrycznego. Leczenie może polegać również na wdrożeniu środków farmakologicznych. Po wizycie ustala się termin kolejnego spotkania (wizyta kontrolna). W przypadku pierwszej wizyty dobrze jest przynieść ze sobą aktualną dokumentację medyczną (w tym karty leczeń szpitalnych, wyniki badań lekarskich) oraz spis przyjmowanych aktualnie lekarstw oraz zaleceń medycznych otrzymanych przez innych lekarzy specjalistów.

Objawy sugerujące , iż warto zasięgnać porady psychiatrycznej.

  • odczucie niepokoju lub nawet silnego lęku, który przeszkadza, ogranicza lub uniemożliwia codzienne funkcjonowanie (prywatne i zawodowe) danej osoby 
  • przygnębienie lub smutek prowadzący do braku chęci podejmowania działań, utrata wcześniejszych zainteresowań a nawet myśli samobójcze
  • trudności z zasianiem, wybudzenia, bezsenność
  • zaburzenia w koncentracji oraz pamięciowe
  • trudność z radzeniem sobie i kontrolą emocji w tym impulsywne reakcje emocjonalne
  • zmiana w funkcjonowaniu w relacjach społecznych taka jak - wycofanie się lub nawet niczym nie poparte poczucie zagrożenia ze strony innych osób
  • nietypowe doświadczenia takie jak słyszenie np. czyichś głosów (słyszalne tylko dla tej osoby)
  • nadużywanie różnego typu substancji o wpłóywie psychoaktywnym - takich jak alkohol czy narkotyki, leki psychoaktywne/psychotropowe.
  • objawy somatyczne takie jak bóle głowy, kołatanie serca o różnym stopniu nasilenia i częstotliwości występowania - w sytuacji kiedy inne badania stanu zdrowia wykluczają możliwość wystąpienia choroby somatycznej

Zalecane jest nieignorowanie powyższych objawów jeżeli występują przez dłuższy okres czasu a tym bardziej jeżeli ulegają nasileniu.

Centrum Medyczne Gwinner oferuje porady lekarza psychiatry dla mieszkańców Bielska-Białej oraz miast sąsiadujacych - na przykład taki jak Żywiec, Cieszyn, Ustroń i  Wisła.