Badania lekarskie dla sędziów i prokuratorów oraz dla kuratorów sądowych. W skład badań wchodzą zarówno badania lekarskie jak i psychologiczne.

Poza badaniem ogólnolekarskim  oceniane jest funkcjonowanie układu nerwowego oraz stanu psychicznego danego kandydata. Przeprowadzane są również specjalistyczne i pomocnicze badania (w tym badania laboratoryjne, badanie EKG spoczynkowe oraz badanie EEG i RTG). Te badania dodatkowe wykonywane są na zalecenie lekarza orzecznika, jeżeli uzna je za niezbędne.

Na badania psychologiczne składa się wywiad bezpośredni oraz obserwacja kandydata przy zastosowaniu narzędzi diagnostycznych, na podstawie których psycholog określi oraz opisze cechy osobowości kandydata z zakresu umiejętności poznawczych, społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji oraz podejmowania decyzji i odporności na stres0.

Lekarz i psycholog wydaje zaświadczenia:

  • o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, prokuratora, kuratora sądowego  - w zakresie dotyczącym stanu zdrowia

  • o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, prokuratora, kuratora sądowego  - w zakresie dotyczącym sprawności psychologicznej