Centrum Medyczne Gwinner oferuje i wykonuje badania lekarskie dla kandydatów do szkół zawodowych oraz do szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych, a także dla kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe - badania lekarskie uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i dla uczestników studiów doktoranckich, dla osób, które podczas praktycznej nauki zawodów są narażone są na oddziaływanie czynników szkodliwych lub uciążliwych bądź też niebezpiecznych dla zdrowia.

Na badanie profilaktyczne uczeń/student powinien zgłosić się z:

  • Skierowaniem pisemnym ze szkoły/uczelni, w której podejmuje naukę lub uczy się
  • W przypadku osoby niepełnoletniej - wraz z opiekunem prawnym
  • Dokumentem tożsamośc (lub aktualną legitymacją szkolną)
  • Kartą informacyjną z leczenia szpitalnego (u osób leczonych)
  • Okularami lub aparatem słuchowym ( jeśli posiada i jest ich użytkownikiem)

Badania lekarskie wykonujemy na terenie miasta Bielsko-Biała, rownież dla osób z innych miast takich jak: Żywiec, Wisła, Ustroń i Cieszyn.