Centrum Medyczne Gwinner wykonuje badania lekarskie dla tych, którzy ubiegają sie o posiadanie zezwolenia na broń lub już posiadających broń.

  • Badania lekarskie osób, które posiadają broń,  lub dopiero starają się o broń - dytyczy każdego rodzaju broni, np: obiektowa, broń sportowa, broń myśliwska, broń osobista, broń kolekcjonerska, paralizatory elektryczne i inne). Nasze Centrum Medyczne posiada w swojej ofercie kompleksowe badania, które wymagane są przez Komendy Policji (w tym orzeczenia psychologiczne) oraz badania psychiatryczne oraz badania okulistyczne i ogólnolekarskie. Lekarz posiadający uprawnienia orzecznicze do posiadania broni, wydaje  odpowiednie orzeczenie po przeprowadzeniu wymaganych badań.
  • Badania lekarskie na broń dla instytucji, które zawarły umowy o usługi medyczne (zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy - konieczne skierowanie od pracodawcy).