Cetrum medyczne Gwinner wykonuje badania lekarskie dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych

Badanie przeprowadza się osobom występującym o orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które dotyczą zdolności danej osoby do kontaktu z produktami żywnościowymi i innymi osobami z nią współpracującymi (klienci, uczniowie, studenci, pacjenci, konsumenci czy petenci). Osoby zgłaszający się do badań, proszeni są o przyjście z posiadanymi  przez nie dokumentami leczenia, a także z ostatnimi badaniami laboratoryjnymi i z trzykrotnymi badaniami kału na nosicielstwo Shigella – Salmonella (konieczne w momencie starań o zdolność do pracy z artykułami żywnościowymi, wodą pitną oraz innymi napojami a także do pracy z dziećmi w wieku do 6 roku życia, równiż w zawodach medycznych, jako stewardzi/ stewardessy i inne). Lekarz uprawniony wydaje orzeczenie (lub kieruje do dalszych niezbędnych badań) po zebraniu wywiadu epidemiologicznego a także po zbadaniu i ocenie dostarczonych badań,  dokumentów medycznych.